Dokumentai

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS IR POZYTIVAUS ELGESIO SKATINIMO TVARKA

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka

2020 metų vadovo veiklos ataskaita

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2020m. redakcija)

Krizių valdymo tvarkos aprašas ( 2020 m.)

Būtinų ugdymo organizavimo sąlygų užtikrinimo tvarkos tvarkos aprašas (2020-08-28 redakcija)

Lankomumo tvarkos aprašas (2019 m. redakcija)

Budėjimo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo tvarkos taisyklės 

Lygių galimybių tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka

Darbo grupių organizavimo aprašas

Darbo apmokėjimo tvarka

Elektroninio dienyno nuostatai

Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

Mokyklos lankomumo tvarkos aprašas

Patyčiu prevencijos tvarka

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vidurinio ugdymo turinio pasirinkimo, planavimo ir programos įgyvendinimo tvarka (2019-02-25 redakcija)

Vidurinio ugdymo turinio pasirinkimo tvarkos aprašas