Pedagogai

Aniūkštienė Jūratė – muzika, meninis ugdymas

Aukštuolienė Aldona – ikimokyklinis ugdymas

Balandienė Daiva – fizinis ugdymas, šokis

Blusevičienė Danguolė – pradinis ugdymas, 4 kl. auklėtoja

Brazaitienė Valentina – dailė, etika

Bžozinskienė Sigutė – pradinis ugdymas, 2 kl. auklėtoja

Chmeliauskienė Rasuolė – matematika, IIg kl. auklėtoja

Čižienė Diana – ikimokyklinis ugdymas

Damalakienė Dalia – matematika, mokytojo padėjėja

Dambrauskienė Gaiva – pradinis ugdymas, 1 kl. auklėtoja

Dikčienė Eglė – lietuvių kalba, Ig kl. auklėtoja

Gatelienė Kristina – IT, matematika

Gediminskienė Virginija – ikimokyklinis ugdymas

Gelažauskienė Violeta – mokytojo padėjėja

Jakutis Audrius – fizinis ugdymas

Janušauskienė Audronė – rusų kalba

Junienė Regina – ikimokyklinis ugdymas

Jurkevičienė Asta – pavaduotoja ugdymui, pradinis ugdymas

Kazlauskienė Rasa – specialioji pedagogė

Lučiūnienė Daiva – chemija, IVg kl. auklėtoja

Mačiulienė Jūratė – dorinis ugdymas

Mažeikienė Daiva – ikimokyklinis ugdymas

Narbutaitytė Dana – istorija, pilietinis ugdymas

Palionienė Zinaida – lietuvių kalba, 7 kl. auklėtoj

Paulauskienė Renata – ikimokyklinis ugdymas

Povilaitienė Kristina – anglų kalba, 6 kl. auklėtoja

Puzinienė Vida – priešmokyklinis ugdymas

Romanovskytė Inga – geografija, gamta, žmogaus sauga, IIIg kl. auklėtoja

Savičienė Vaida – pradinis ugdymas, 3b kl. auklėtoja

Stankevičius Kęstutis – technologijos

Trakimavičienė Elzė – pradinis ugdymas, 3a kl. auklėtoja

Umbražiūnienė Jurga – ikimokyklinis ugdymas

Urbanavičienė Aušra – biologija, rusų kalba

Urbonavičienė Snieguolė – lietuvių kalba, 8 kl. auklėtoja

Vaitkeviča Ieva – socialinė pedagogė

Vaškūnienė Stasė – fizika

Verikienė Živilė – technologijos

Voverienė Vita – anglų kalba, 5 kl. auklėtoja