Ugdymo turinio atnaujinimas

https://padlet.com/krisgat/c5tfxp7r7da4098y

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI | S. NEIFACHAS

Kaip keisis priešmokyklinis ugdymas? Dr. Sergejus Neifachas – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintojas bei lopšelio–darželio direktorius interviu metu pasakoja:

  • Kokių pokyčių sulauksime jau šių metų rudenį?
  • Kaip mokysis vaikai, ar naujovės nebus per sunkios?
  • Ar pedagogai bus pasiruošę pokyčiams?
  • Ką turėtų žinoti tėvai?

INTERVIU: https://youtu.be/ABwCITvU2II?t=18

———————————————————————

Nuo 2023-2024 m.m. pradžios startuos atnaujintos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti interneto svetainėje www.emokykla.lt, mokykla2030.lt, https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo tyrimą, skirtą pasirengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų, tarp kurių yra ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija. Mokyklose iki kitų metų balandžio bus analizuojama patirtis ir remiantis tyrimo duomenimis bus parengtos rekomendacijos mokytojams kaip įgyvendinti atnaujintas programas.

Atrinktų mokyklų komandos dalyvauja įvairiose teminėse dirbtuvėse bei diskusijose. Į jas įsitraukę apie 200 mokytojų modeliuos pamokų stebėsenos pavyzdžius pagal universalaus mokymosi dizaino principus, įgis gebėjimų identifikuoti kompetencijas ugdymo veiklose, reflektuos turimą ir įgytą patirtį, įgyvendinant kompetencijomis grįstą ugdymą, teiks pasiūlymus, kurie padėtų sėkmingai diegti atnaujintas bendrąsias programas.

Mūsų gimnazijos mokytojai ir vadovai dalyvauja projektų „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ bei „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ mokymuose. Gimnazijoje ugdymo turinio atnaujinimo  procesą inicijuoja Metodinė taryba kuri ir dalyvauja NŠA projekte.